DZIAŁ HANDLOWY 
oferta.handlowa@triomen.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
18 35 35 300 w.17 lub 21
triomen-hurt@wp.pl
rozliczenia@triomen.pl

TRIOMEN Sp. z o.o.
ul. Szopena 29
38-320 Gorlice
biuro@triomen.pl

NIP 738-000-43-14
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000276537
Kapitał Zakładowy: 400’000,00 PLN

Close Menu