DZIAŁ ZAOPATRZENIA:
18 35 35 300  wew 13 
509 323 423
biuro.jurek@triomen.pl

TRIOMEN Sp. z o.o.
ul. Szopena 29
38-320 Gorlice
biuro@triomen.pl

NIP 738-000-43-14
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000276537
Kapitał Zakładowy: 400’000,00 PLN

Close Menu